Kişisel verilerin işlenmesine rıza

1. İşbu belgeyle, 27.07.2006 tarihli 152-FZ sayılı “Kişisel Veriler Hakkında”ki Federal Kanunu’nun (değişiklikleri ve ilaveleri dahil) ve 13.03.2006 tarihli 38-FZ “Reklam Hakkında” Federal Kanunu’nun (değişiklikleri ve ilaveleri dahil) gereklilikleri uyarınca; Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak tescil edilen, Moskova Şehri, Naberejnaya Rubtsovskaya No: 4 Blok/Yapı No: 3, daire/ ofis/ KAT/ adresinde bulunan SERCHBUSTER LİMİTED ŞİRKETİNE (bundan sonra ”Şirket” olarak anılacaktır), Şirketin searchbooster.io web sitesinde kayıt olma ve/veya web form doldurarak dilekçe bırakma sırasında belirttiğim kişisel verilerimin işlenmesine, özgürce, kendi isteğimle ve kendi çıkarlarım doğrultusunda rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Kişisel veriler; soyad, ad, baba adı, pasaport verileri, doğum tarihi ve yeri, ikamet adresi, iletişim bilgileri (ev, cep telefon numarası, iş telefon numarası, e-posta adresi), medeni hal, sosyal statü, mülkiyet durumu, eğitim, meslek, sözleşmelerin ifası sırasında bilinecek olan hakkımdaki veriler (benimle Şirket arasında sözleşme yapılması durumunda) dahil olmak üzere kişisel verilerin öznesi olarak benimle ilgili her türlü veriler ve ayrıca hakkımda kamuya açık diğer verileri ifade eder. 

2. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamında Şirketin aşağıdaki amaçlarla veri tabanlarını otomatik, mekanik, manuel yöntemlerle yürüterek kişisel verilerimi toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, analiz etme, kullanma, ayıklama, dağıtma, herhangi bir üçüncü kişilere (Sigorta kuruluşları; sunucu sahibi kuruluşlar; bankalar ve diğer kredi kuruluşları; arama, SMS gönderimi, diğer her türlü gönderim ve bildirim hizmetleri sunan kuruluşlar; çeşitli anketler ve araştırmalar yapmaya ilişkin hizmetler sunan Kuruluşlar, vb. kuruluşlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aktarma, alma, işleme, saklama, netleştirme (güncelleştirme, değiştirme), kişiliksizleştirme, engelleme, silme, imha etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan ediyorum: 

a. müşteri tabanının yürütülmesi ve güncelleştirilmesi;  b. satış hacimleri ve sunulan hizmetlerin kalitesine ilişkin istatistiksel verilerin elde edilmesi ve araştırılması; c. pazarlama programlarının yürütülmesi; d. Kullanıcının memnuniyetini/memnuniyetsizliğini belirlemeye yönelik anketler ve araştırmaların yapılması, sağlanan hizmetler seviyesinin sürekli iyileştirilmesi; e. Şirket tarafından sunulan hizmetler, düzenlenen bonus etkinlikleri, promosyonlar vb. hakkında tarafıma bilgilerin gönderilmesi; f. benimle ve diğer tüketicilerle doğrudan temas yoluyla piyasadaki mal ve hizmetlerin reklamının yapılması ve başka bir şekilde tanıtılması; g. otomasyon araçları kullanılarak ve kullanılmadan bilgi, belge ve kişisel verilerin işlenmesinde teknik destek. 

3. Reklam almayı kabul ediyorum; ayrıca Şirketin, her türlü iletişim araçlarını kullanarak, reklam nitelikli dahil olmak üzere her türlü posta, bildirim ve SMS’lerin tarafıma göndermesine izin veriyorum. 

4. Kişisel verilerimi; kişisel veri bilgi sisteminde birleştirmesini, otomasyon araçlarını kullanarak veya otomasyon araçlarını kullanmadan işlemesini ve Şirket adına özel olarak geliştirilen diğer yazılım araçlarını kullanarak işlemesini kabul ediyor ve Şirkete yetki  veriyorum. Kişisel veri bilgi sistemleri ile çalışmalar, Şirket tarafından öngörülen algoritmaya göre yürütülmektedir (toplama, sistemleştirme, biriktirme, saklama, netleştirme, kullanma, engelleme, imha vb.) Kullanılan işleme yöntemleri (belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere):  

kod tabanı ile posta kodlarının otomatik olarak karşılaştırılması; sokakların, yerleşim yerlerinin isimlerinin yazımının otomatik olarak kontrol edilmesi; VIN geçerliliğinin otomatik olarak kontrol edilmesi; benimle iletişime geçerek (posta, e-posta, telefon (mobil dahil), faks, İnternet yoluyla) verilerin netleştirilmesi; bilgi tabanının belirtilen kriterlere göre bölümlendirilmesi; ara sıra telefon (mobil dahil), e-posta veya İnternet aracılığıyla benimle iletişimin kurulması. 

5. İşbu belgeyle Şirket tarafından; kişisel veri kullanıcılarının Şirket çalışanları (ve ayrıca medeni hukuk sözleşmesi kapsamındaki kişiler) olduğu konusunda bilgilendirildim. 

6. Bu rızanın, market@pavlinteam.ru e-posta adresine uygun bir bildirim göndererek geri çekilene kadar geçerli olduğunun farkındayım. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayımı geri çekmem durumunda; 27.07.2006 tarihli ve 152-FZ sayılı “Kişisel Veriler Hakkında” Federal Kanunu’nun 6. Maddesi 1. Bölümünün 2. – 11. fıkralarında, 10. Maddesi 2. Bölümünde ve 11. Maddesi 2. Bölümünde belirtilen gerekçeler varsa Şirket, kişisel verileri rızam olmadan işlemeye devam etme hakkına sahiptir. 

8. İşbu Rızayı, 27.07.2006 tarihli 152-FZ sayılı “Kişisel Veriler Hakkında” Federal Kanununun 9. Maddesi ve 13.03.2006 tarihli 38- FZ sayılı “Reklam Hakkında” Federal Kanununun 18. Maddesi gereğince ben ve Şirket tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve reklamların alınması için yazılı rızam olarak kabul ve beyan ediyorum. 

9. İşbu Rızam ile sağlanan kişisel verilerin öznesi olduğumu ve sağlanan verilerin doğruluğunu onaylıyorum. 

10. Siteye kaydolma ve/veya bir teklif için talep bırakma ve/veya promosyon bilgisi almak için abone olma, işbu Rızada açıklanan hüküm ve koşulları yazılı olarak kabul ettiğim anlamına geleceğinin farkındayım.